Khoa Địa lý(DHS)

Tổng quan

Khoa Địa lý, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

Ngày 01/3/1957, Khoa Địa Lý được chính thức ra đời cùng với sự thành lập trường Đại học Sư phạm Huế. Lúc đầu, Khoa có tên là Ban Sử - Địa nằm trong Khoa Sư phạm thuộc Viện Đại học Huế. Trước năm 1975, nhiệm vụ của Ban Sử - Địa là đào tạo giáo viên giảng dạy 2 môn Lịch sử và Địa lý bậc THPT, THCS cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Trong 18 năm, từ khi thành lập đến năm 1975, trên lĩnh vực đào tạo, Ban Sử - Địa của Khoa Sư phạm thuộc Viện Đại học Huế đã cung cấp một đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ cho các trường THPT, THCS ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.