Khoa Địa lý(DHS)

DANH SÁCH CÁN BỘ TỪNG CÔNG TÁC Ở KHOA

 

TT

Họ và tên

Thời gian công tác ở đơn vị

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Liên hệ

1

 

NGƯT, CN Nguyễn Khoa Lạnh

1976 - 2000  

Nghỉ hưu

01296824653

2

CN Lê Khắc Phò

1975 – 1994

Nghỉ hưu, đã mất

 

3

GVC, CN Hoàng Lê Tạc

1976 – 2000

GV Khoa XHNV, ĐHDL Phú Xuân

 

4

GVC, CN Hoàng Thị Đan

1976 – 2000

Nghỉ hưu

 

5

CN Trần Trọng Hân

1975 – 1980

Nghỉ hưu

 

6

CNLê Văn Ngoãn

1976 - 2003 

Nghỉ hưu

01236001308

7

CN Nguyễn Thị Cửu

1977 – 1984

Chuyển công tác

 

8

CN Nguyễn Thanh Huy

1976 – 1979

Chuyển công tác

 

9

CN Đỗ Thị Huệ

1979 – 1982

Chuyển công tác

 

10

CN Võ Văn Chính

1978 – 1994

Chuyển công tác

 

11

TS Phan Thành Vĩnh

1978 – 1995

Trường TC Du Lịch TP. HCM

 

12

CN Nguyễn Khoa Trí

1979 – 1986

Hiệu trưởng Trường THCS Hương Hồ

0914955232

13

GVC,CN Phạm Công Toàn

1982 – 2000

Phòng ĐT, ĐHDL Phú Xuân

0913425729

14

ThS Đặng Văn Hòa

1982 – 1988

Trưởng phòng HC, Sở TN & MT Tỉnh Quảng Bình

 

15

ThS Dương Văn Thành

1980 – 1983

GV Khoa Địa lý, ĐHSP Qui Nhơn

0983847937

16

ThS Trương Thị Tùng

1979 – 1993

Chuyển công tác

 

17

TS Bùi Văn Nghĩa

1991 – 1994

Trưởng phòng NCKH Trường CĐCN TT Huế

0903514005

18

ThS Lê Anh Phi

2000 - 2003

GV Trường CĐSP Quảng Trị

0989158178

19

TS Trần Văn Thắng

1977 – 2010

Nghỉ hưu

0914066024

317/1/1 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

20

ThS Nguyễn Thúy Vinh

1977 – 2011

Nghỉ hưu

0983204672

21

 

ThS Trần Thị Tuyết Mai

 

Nghỉ hưu

0914066594

34/20/130 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

22

CN Nguyễn Thanh Hà

1978 - 1995

Đã mất

 

23

CN Nguyễn Văn Phúc

1983 - 1987

Chuyển công tác

 

24

CN Ngô Thị Liên

1982 - 1992

Ban Công tác SV – ĐH Huế

 

25

ThS Bùi Ngọc Thanh Tâm

1997 - 2012

Chuyển công tác

 

26

   

CN Dương Thế Hưng 

1982 - 2013

Nghỉ hưu

0914078203

Tổ 12 Phường Trường An, Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

27

ThS Bùi Thị Phương Thuỳ

2007 - 2013

Chuyển công tác

0904999525

28

TS Nguyễn Hà Quỳnh Giao

2008 - 2016

Chuyển công tác

0989228746

29

PGS.TS Phạm Viết Hồng

1999 - 2017Chuyển công tác0914481232
30

CN Bùi Thị Dung

2017Về hưu0972724339
31

PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn

1998 - 2020Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế

0914204003

Tây Thượng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

32

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh

2021Đã mất19 Kiệt 68 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
33

CN Lê Thị Sáu

 Nghĩ hưu0935325998
34

TS Nguyễn Tưởng

 Nghĩ hưu0913427200

 

 

Nguồn: Khoa Địa lý
admin post: 2023-06-23 2:43:50 PM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp