Khoa Địa lý(DHS)

Tuyển sinh Đại học năm 2023

THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THỦ TỤC NHẬP HỌC

Hướng dẫn nhập học và thủ tục hồ sơ 

1. Xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

2. Khai báo thông tin trực tuyến tại trường

3. Nhập học tại trường

4. Hồ sơ nhập học

5. Các khoản đầu năm

6. Lịch sinh viên đến nhập học muộn

 

 

Nguồn: Khoa Đia ly
admin post: 2023-09-20 8:50:52 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp