Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN


Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích hiện trạng và tính bền vững của các mô hình sinh kế của xã A Ngo; Đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở xã A Ngo, huyện A Lưới.
 
Năm: 2022 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 131

Đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế sinh thái phục vụ phát triển bền vững ở xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình kinh tế sinh thái hiện có ở xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất được các mô hình kinh tế sinh thái thích hợp phục vụ phát triển bền vững xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Năm: 2022 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 157

Hiện trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Hải Dương, Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng, đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi trồng thủy sản nước lợ có hiệu quả kinh tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu ở xã Hải Dương, Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 86

Nghiên cứu sự thu hẹp diện tích đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô và những tác động địa lý của nó

Đánh giá mức độ thu hẹp diện tích của đầm Lập An và những tác động địa lý của sự thu hẹp diện tích đầm đối với các yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội; xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm kiểm soát diện tích và khắc phục những mặt tiêu cực do sự thu hẹp diện tích đầm mang lại ở địa bàn nghiên cứu.

Giáo trình cơ sở khoa học môi trường

Một số khái niệm cơ bản về môn học "Khoa học môi trường" có thể dùng tham khảo cho những ngành: Ngành Môi Trường, Ngành
Nông Nghiệp, Ngành Thủy Sản, Ngành Quản Lý Đất Đai.
Tác giả: Bùi Thị Nga
Năm: 2008 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 187

Giáo trình khoa học môi trường đại cương

Khoa học MT là một ngành khoa học ứng dụng, một dạng của các phương án giải quyết vấn đề là sự tìm kiếm những thay thế cấu trúc đối với tổn thất MT. Khoa học MT là khoa học tổng hợp, liên ngành, nó sử dụng và phối hợp thông tin từ nhiều lĩnh vực như : sinh học, hóa học, địa chất, thổ nhưỡng, vật lý, kinh tế, xã hội học, khoa học quản lý và chính trị...
Tác giả: Lê Văn Thắng
Năm: 2007 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 119

MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG : Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

“Môi trường và phát triển bền vững" là giáo trình được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, gắn kết những vấn đề môi trường và phát triển, tạo cơ sở để nghiên cứu những lĩnh vực khác như quản lý khoa học - công nghệ và môi trường, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.
Năm: 2007 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 97

Hỏi - Đáp về biến đổi khí hậu

Cung cấp những kiến thức cơ bản về thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu toàn cầu; tình hình biến đổi khí hậu ở Việt Nam; những tác động của biến đổi khí hậu, việc thích ứng, giảm phát thải nhà kính cũng như vấn đề hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu
Năm: 2013 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 136

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

Nghiên cứu mức độ và tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực, ngành, địa phương ở 7 vùng khí hậu và dải ven biển Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá điều kiện tự nhiên làm cơ sở cho việc định hướng tổ chức, phục vụ phát triển bền vững DLST ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu quả. 
Tác giả: Lê Thị Ái Nhi
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 103

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu xói lở bờ biển tỉnh Quảng Bình

Luận văn phân tích thực trạng, nguyên nhân của quá trình xói lở, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp nhằm giảm thiểu xói lở bờ biển khu vực tỉnh Quảng Bình trên quan điểm tổng hợp 
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 111

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.Đề xuất các định hướng và giải pháp cụ thể cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên của lãnh thổ cho mục đích phát triển du lịch. 
Tác giả: Lê Thị Thanh Lam
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 146

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó đề xuất một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu 
Tác giả: Trần Đình Hùng
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 127

Đánh giá tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái tỉnh Kon Tum

Đánh giá tài nguyên thiên nhiên tỉnh Kon Tum phục vụ phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững.
Tác giả: Hồ Ngọc Vinh
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 101

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp lưu vực sông Bé

Xác lập cơ sở khoa học trong đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên (ĐKTN) nhằm đề xuất định hướng phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng bền vững tại lưu vực sông Bé. 
Tác giả: Phan Văn Trung
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 231

Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững

- Nghiên cứu làm rõ sự phân hóa có quy luật của ĐKTN và TNDL tỉnh Bình Định, xác định mức độ thuận lợi của TNDL cho phát triển LHDL tại địa phương.- Đề xuất định hướng và giải pháp khai thác hợp lý ĐKTN, TNDL, phát triển các LHDL tiềm năng và liên kết các tuyến điểm du lịch lãnh thổ Bình Định theo hướng bền vững 
Tác giả: Vũ Đình Chiên
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 279

Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên

Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên nhằm đề xuất các định hướng và giải pháp cho phát triển du lịch các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên. 
Tác giả: Đặng Thùy Dung
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 196

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích hiện trạng và tính bền vững của các mô hình sinh kế của xã A Ngo; Đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở xã A Ngo, huyện A Lưới.
 
Năm: 2022 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 131

Đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế sinh thái phục vụ phát triển bền vững ở xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình kinh tế sinh thái hiện có ở xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất được các mô hình kinh tế sinh thái thích hợp phục vụ phát triển bền vững xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Năm: 2022 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 157

Hiện trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Hải Dương, Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng, đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi trồng thủy sản nước lợ có hiệu quả kinh tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu ở xã Hải Dương, Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 86

Nghiên cứu sự thu hẹp diện tích đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô và những tác động địa lý của nó

Đánh giá mức độ thu hẹp diện tích của đầm Lập An và những tác động địa lý của sự thu hẹp diện tích đầm đối với các yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội; xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm kiểm soát diện tích và khắc phục những mặt tiêu cực do sự thu hẹp diện tích đầm mang lại ở địa bàn nghiên cứu.
(Nguồn từ TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp