Khoa Địa lý(DHS)

Tổ Địa lý Tự nhiên

 

 

 

TS Nguyễn Đăng Độ

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng khoa

- Điện thoại: 0985550667

- Email: donguyendang@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

ThS Nguyễn Thị Minh Hương

Chức vụ: Nghiên cứu viên

- Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0914172899

- Email:

Lý lịch khoa học >>>

TS Lê Phúc Chi Lăng

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Phó bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ Địa lý tự nhiên, chủ tịch công đoàn

- Địa chỉ: Trần Quang Khải, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0935064456

- Email: lephucchilang@dhsphue.edu.com.vn

Lý lịch khoa học >>>

TS Lê Năm

Chức vụ: Bí thư chi bộ, trợ lý SĐH

- Địa chỉ: 25/293 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0914242928

- Email: lenamdhsphue@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

PGS.TS Nguyễn Thám

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0903589383

- Email: nguyenthamsp@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

 

 

Nguồn: Khoa Địa lý
admin post: 2023-04-17 10:16:33 AM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp