Khoa Địa lý(DHS)

Tổ Địa lý Kinh tế - Xã hội và Bản đồ

 

 

TS Mai Văn Chân

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ:

- Điện thoại: 0983503823

- Email: maichan99@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

 Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: CB Văn phòng khoa

- Địa chỉ:  Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0985788112

- Email: nguyenmai1905@gmail.com

 

ThS Nguyễn Trọng Quân

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ: 12/20 Trần Quang Khải, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0947455813

- Email: quankdia@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

TS Lê Văn Tin

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kinh tế - Xã hội và Bản đồ, trợ lý NCKH

- Địa chỉ: 03 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0913417477

- Email: levantinhue@yahoo.com.vn

Lý lịch khoa học >>>

Th.S Trần Thị Cẩm Tú

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ: 23/30 Hồ Xuân Hương, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0914312485

- Email: chattu69@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

TS Nguyễn Ngọc Đàn

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0826266678

- Email: ngocdan859@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

 

ThS Lê Anh Toại

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 0867830567

- Email: toaileanh@yahoo.com

Lý lịch khoa học >>>

 

 

Bấm tổ hợp phím: Ctrl + P --> để in bài viết này Ngày đăng: 2021-12-17 4:07:06 PM
Nguồn: Khoa Địa lý
admin post: 2023-03-25 9:07:13 AM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp