Khoa Địa lý(DHS)

Đội ngũ Cán bộ

GV.TS. Nguyễn Ngọc Đàn

- Chức vụ: Giảng viên (HĐ)
- Địa chỉ:
- Tel: 0327547109     Phone:
- Email:
GV.THS. Trần Văn Phẩm

- Chức vụ: Giảng viên
- Địa chỉ:
- Tel:      Phone:
- Email: tranvanpham@dhsphue.edu.vn
GVC.TS. Lê Năm

- Địa chỉ: Khoa Địa Lý, Trường ĐHSP Huế
- Tel: 54.820473     Phone:
- Email: lenam1958@yahoo.com
GVCC.PGS.TS. Nguyễn Thám

- Địa chỉ: Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế
- Tel: 54.830402     Phone:
- Email: sci@dng.vnn.vn
GVCC.PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ

- Địa chỉ:
- Tel: 054. 824228 (CQ); 054.826929/054.896981 (NR)     Phone:
- Email: vudia2013@gmail.com
Nguyễn Thị Mai

- Địa chỉ:
- Tel:      Phone:
- Email:
GV.TS. Mai Văn Chân

- Địa chỉ:
- Tel:      Phone:
- Email:
GVC.TS. Nguyễn Đăng Độ

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Địa chỉ: Trường ĐHSP - ĐH Huế
- Tel: 0985 550 667     Phone: 0985550667
- Email: donguyendang@gmail.com
GVC.TS. Nguyễn Thị Hiển

- Địa chỉ: 6/112 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế
- Tel: 0979.298.022     Phone:
- Email: bichhien85@gmail.com
GV.THS. Cao Thị Hoa

- Địa chỉ:
- Tel:      Phone: 01649826242
- Email: caohoakdia90@gmail.com
NCV.THS. Nguyễn Thị Minh Hương

- Địa chỉ:
- Tel:      Phone:
- Email:
GVC.TS. Lê Phúc Chi Lăng

- Địa chỉ: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Huế
- Tel: 0935 064 456     Phone:
- Email: ngoctimhue@gmail.com
GV.THS. Nguyễn Trọng Quân

- Địa chỉ:
- Tel:      Phone:
- Email:
GVC.TS. Lê Văn Tin

- Địa chỉ:
- Tel:      Phone:
- Email:
GV.THS. Lê Anh Toại

- Địa chỉ:
- Tel:      Phone:
- Email:
GV.THS. Trần Thị Cẩm Tú

- Địa chỉ: 23/30 Hồ Xuân Hương Huế
- Tel: 914089713     Phone:
- Email: chattu69@gmail.com
  
Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp