Khoa Địa lý(DHS)

TỔ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ

 
 
 

 

TS Nguyễn Thị Hiển

Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng tổ Lí luận và Phương pháp dạy học

- Địa chỉ: 1/4/33 Nguyễn Trường Tộ

- Điện thoại: 0374234640

- Email: bichhien85@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

ThS Cao Thị Hoa

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ: 23/40 Lịch Đợi - Phường Đúc - TT.Huế

- Điện thoại: 0943637368

- Email:  caohoakdia90@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>

PGS.TS Nguyễn Đức Vũ

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 0983335705

- Email: vudia2013@gmail.com 

Lý lịch khoa học >>>

ThS. Trần Văn Phẩm

Chức vụ: Giảng viên

- Địa chỉ: 32 Mạc Đĩnh Chi, phường Gia Hội, Tp Huế

- Điện thoại: 0375290893

- Email: vanphamkdia09@gmail.com

Lý lịch khoa học >>>


 

 

Nguồn: Khoa Địa lý
admin post: 2023-12-30 5:30:01 AM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp