Khoa Địa lý(DHS)

Tuyển sinh Đại học năm 2024

Các mốc thời gian quan trọng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cần lưu ý

 Các mốc thời gian quan trọng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cần lưu ý

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29.6. Trong đó: ngày 26.6, thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 27, 28.6, tổ chức coi thi; ngày 29.6 là lịch dự phòng.

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8h ngày 17.7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Các mốc thời gian quan trọng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cần lưu ý -0

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Trần Hiệp)

Dưới đây là một số mốc thời gian quan trọng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cần chú ý:

- Chậm nhất 17h ngày 23.4, các Sở GD-ĐT cùng các trường phổ thông rà soát, cập nhật thông tin cá nhân của học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành.

- Chậm nhất 17h ngày 31.5, các Sở GD-ĐT cùng các trường phổ thông rà soát, cập nhật thông tin kết quả học tập của học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành.

- Từ ngày 24.4 đến ngày 26.4, các Sở GD-ĐT phối hợp cùng các trường phổ thông lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024.

- Từ ngày 24.4 đến ngày 28.4, các Sở GD-ĐT phối hợp cùng các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống Quản lý thi.

- Từ ngày 2.5 đến 17h ngày 10.5, các Sở GD-ĐT phối hợp cùng các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến. Đồng thời, các Sở GD-ĐT cùng các đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD-ĐT quy định tổ chức cho thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp, nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống Quản lý thi.

- Từ ngày 11.5 đến hết ngày 17.5, các Sở GD-ĐT rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có).

- Chậm nhất ngày 20.5, các đơn vị đăng ký dự thi in danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh; in, ký tên và đóng dấu trên Phiếu Đăng ký dự thi đối với thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên Phiếu và danh sách; bàn giao cho thí sinh Phiếu Đăng ký dự thi số 2 và lưu Phiếu Đăng ký dự thi số 1.

- Chậm nhất ngày 23.5, các Sở GD-ĐT cùng các đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh.

- Từ ngày 24.5 đến hết ngày 28.5, hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); bàn giao danh sách thí sinh đăng ký dự thi và Phiếu Đăng ký dự thi hoặc túi hồ sơ Đăng ký dự thi (đối với thí sinh tự do) cho Sở GD-ĐT.

- Chậm nhất ngày 31.5, các đơn vị đăng ký dự thi nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ kèm theo.

- Từ ngày 1.6 đến 6.6, các đơn vị đăng ký dự thi nhập, rà soát dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp, dữ liệu về ưu tiên của thí sinh vào hệ thống Quản lý thi; in thông tin của thí sinh từ hệ thống Quản lý thi, cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

- Chậm nhất ngày 7.6, thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

- Chậm nhất ngày 11.6, các Hội đồng thi đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các điểm thi.

- Chậm nhất ngày 18.6, các đơn vị đăng ký dự thi in các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

- Từ ngày 27.6 - 29.6: tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Chậm nhất 17h ngày 14.7, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng thi tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT, đối sánh kết quả thi.

- 8h ngày 17.7, các Hội đồng thi công bố kết quả thi.

- Chậm nhất ngày 19.7, các Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Chậm nhất ngày 21.7, các Sở GD-ĐT cập nhật vào hệ thống Quản lý thi, gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD-ĐT, công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

- Chậm nhất ngày 23.7, Hiệu trưởng trường phổ thông cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả Học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh. Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

- Từ ngày 17.7 đến ngày 26.7, các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

- Chậm nhất ngày 4.8, các Hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

- Chậm nhất ngày 9.8, các Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

- Chậm nhất ngày 15.8, các Sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD-ĐT.

 

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ GD-ĐT chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong Quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước.

 

Nguồn: Khoa Đia ly
caothihoa post: 2024-05-02 3:18:07 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp