Khoa Địa lý(DHS)

Tuyển sinh Đại học năm 2024

Tuyển sinh 2024

Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh Đại học chính qui năm 2024, gồm 02 ngành sau:

 

Nguồn: Khoa Đia ly
caothihoa post: 2024-04-20 10:16:24 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp