Khoa Địa lý(DHS)

Đăng kí tham dự và Tham quan

Đăng ký tham dự và tham quan

1. Link đăng ký:

https://forms.gle/JJq7eJYD8Xv6Hacq8

2. Thông tin chuyển khoản Tham quan du lịch Huế:

Nguyễn Thị Mai – VP Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Số Tài khoản: 108875377790 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0985788112 Email: nguyenmai1905@gmail.com

Nội dung CK: <Họ và tên> <CKTQ>

Nguồn: Khoa Đia ly
caothihoa post: 2024-06-10 8:59:21 AM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp