Khoa Địa lý(DHS)

Tuyển sinh Đại học năm 2023

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC SINH VIÊN NĂM 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ

✅ THÔNG BÁO
(Kế hoạch nhập học của sinh viên năm thứ Nhất Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế khoá 2023-2027)