Khoa Địa lý(DHS)

Tuyển sinh Đại học năm 2023

Khoa Địa lý tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2023

Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2023

Tuyển sinh theo 3 phương thức:

  1. 50% chỉ tiêu xét tuyển điểm thi TN THPT;
  2. 40% xét tuyển học ba;
  3. 10% xét tuyển khác.

 

Nguồn: Khoa Địa lý
admin post: 2023-07-21 4:03:48 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp