Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Đề xuất các mô hình kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo ở các xã bãi ngang ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xác lập được cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp kết hợp nhằm xóa đói giảm nghèo ở các xã bãi ngang ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng phát triển bền vững.

 

Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 116
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_5400_nguyen trong quan.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2022-05-18 9:51:24 AM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp