Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Nghiên cứu thực trạng dịch vụ du lịch hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ du lịch của hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch hiệu quả và bền vững.

Tác giả: Lê Anh Toại
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 94
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_4610_le anh toai.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2020-06-16 2:38:50 PM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp