Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Người dân với mô hình phát triển sản xuất bảo vệ môi trường 

Bao gồm tuyển tập 60 bài viết của 60 tác giả trong công tác sản xuất phát triển kinh tế kết hợp đi đôi với việc bảo vệ và phát triển bền vững môi trường

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm: 2000 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 253
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_4354_nguoi dan voi mo hinh phat trien san xuat bao ve moi truong _ bich hang.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2019-10-31 2:44:40 PM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp