Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Giáo trình kinh tế môi trường 

Trình bày sự ra đời và phát triển của kinh tế môi trường, kinh tế ô nhiễm, kinh tế tài nguyên. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường. Định giá tài nguyên và tác động môi trường

Tác giả: Hoàng Xuân Cơ
Năm: 2005 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 248
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_4351_giao trinh kinh te moi truong _ pgs_ts_hoang xuan co_ 248 trang.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2019-10-31 2:09:10 PM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp