Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xác định cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian sản xuất nông nghiệp hợp lý trên cơ sở đánh giá tiềm năng đất đai tại địa bàn nghiên cứu.

Tác giả: Phạm Thị Hạnh
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 109
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_243_pham thi hanh.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2017-07-07 3:09:22 PM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp