Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo ngành huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực và thực trạng cơ cấu nông nghiệp theo ngành ở huyện Phú Lộc, đề tài nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo ngành huyện Phú Lộc hợp lý và phát triển bền vững.

Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 113
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_236_nguyen bich han vi.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2017-07-06 9:20:06 AM
Updated: vietan       Lúc: 2017-07-06 9:21:50 AM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp