Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Hiện trạng và giải pháp tổ chức lãnh thổ nông – lâm – ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực và xu hướng ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông – lâm - ngư ở huyện Lệ Thủy, đề tài nhằm tổ chức được các lãnh thổ sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa
Tác giả: Lê Thị Ánh
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 123
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_233_le thi anh.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2017-07-06 8:45:37 AM
Updated: vietan       Lúc: 2017-07-06 9:22:59 AM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp