Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Tác động của khu công nghiệp Phú Bài đến sự phát triển kinh tế xã hội của phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nghiên cứu tác động của khu công nghiệp Phú Bài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Phường Phú Bài, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp Phú Bài

Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 92
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_181_cao vu manh cuong.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2017-07-03 10:02:46 AM
Updated: vietan       Lúc: 2017-07-03 10:03:08 AM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp