Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Nghiên cứu hiện trạng và định hướng khai thác, bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị 

Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng khai thác và bảo tồn các tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Quảng Trị đề xuất những định hướng nhằm khai thác có hiệu quả và bảo tồn tốt hơn những tài nguyên này.

Năm: 2015 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 99
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_179_tran thi tra my.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2017-07-03 9:54:16 AM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp