Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Nghiên cứu các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề việc làm nói chung, việc làm ở khu vực nông thôn nói riêng và đánh giá thực trạng giải quyết việc làm của cho lao động nông thôn ở xã Thiệu Nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở địa bàn nghiên cứu.

Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 69
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_175_mai van chan.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2017-07-03 9:13:02 AM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp