Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Đề tài chủ yếu nghiên cứu về thực trạng của lao động nông thôn xã Đức Trạch, tìm ra những mặt thuận lợi, những tồn tại khó khăn trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp kinh tế chủ yếu, kết hợp với các giải pháp về khoa học kỹ thuật và giải pháp xã hội.

Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 79
(Nếu không xem được bản demo tài liệu, vui lòng đổi URL hiện tại của bạn: từ HTTPS thành HTTP hoặc
Truy cập link gốc Tài liệu: https://thuvien.dhsphue.edu.vn/Upload/TL_demo/demo_106_ho thi huyen trang.pdf )
Post: vietan       Lúc: 2017-06-12 4:21:45 PM
Updated: vietan       Lúc: 2017-06-29 8:14:46 AM
Để download toàn văn, vui lòng liên hệ hoặc login vào site TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế.

Tài liệu liên quan

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp