Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ


Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo ngành huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực và thực trạng cơ cấu nông nghiệp theo ngành ở huyện Phú Lộc, đề tài nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo ngành huyện Phú Lộc hợp lý và phát triển bền vững.
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 113

Hiện trạng và giải pháp tổ chức lãnh thổ nông – lâm – ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực và xu hướng ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông – lâm - ngư ở huyện Lệ Thủy, đề tài nhằm tổ chức được các lãnh thổ sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa
Tác giả: Lê Thị Ánh
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 123

Tác động của khu công nghiệp Phú Bài đến sự phát triển kinh tế xã hội của phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tác động của khu công nghiệp Phú Bài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Phường Phú Bài, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp Phú Bài
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 92

Nghiên cứu hiện trạng và định hướng khai thác, bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng khai thác và bảo tồn các tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Quảng Trị đề xuất những định hướng nhằm khai thác có hiệu quả và bảo tồn tốt hơn những tài nguyên này.
Năm: 2015 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 99

Nghiên cứu các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề việc làm nói chung, việc làm ở khu vực nông thôn nói riêng và đánh giá thực trạng giải quyết việc làm của cho lao động nông thôn ở xã Thiệu Nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở địa bàn nghiên cứu.
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 69
Danh mục này hiện chưa có dữ liệu hoặc vượt quá số trang [3] mà bạn chọn
Danh mục này hiện chưa có dữ liệu hoặc vượt quá số trang [3] mà bạn chọn
Danh mục này hiện chưa có dữ liệu hoặc vượt quá số trang [3] mà bạn chọn
(Nguồn từ TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp