Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ


Người dân với mô hình phát triển sản xuất bảo vệ môi trường

Bao gồm tuyển tập 60 bài viết của 60 tác giả trong công tác sản xuất phát triển kinh tế kết hợp đi đôi với việc bảo vệ và phát triển bền vững môi trường
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm: 2000 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 253

Giáo trình kinh tế môi trường

Trình bày sự ra đời và phát triển của kinh tế môi trường, kinh tế ô nhiễm, kinh tế tài nguyên. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường. Định giá tài nguyên và tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ
Năm: 2005 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 248

Bài giảng chuyên đề bản đồ giáo khoa địa lý

Giới thiệu bài giảng chuyên đề bản đồ giáo khoa địa lý dùng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế
Tác giả: Lê Văn Tin
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 68

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Xác định cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian sản xuất nông nghiệp hợp lý trên cơ sở đánh giá tiềm năng đất đai tại địa bàn nghiên cứu.
Tác giả: Phạm Thị Hạnh
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 109

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch cây công nghiệp dài ngày huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Đánh giá tài nguyên đất đai nhằm xác lập cơ sở khoa học phục vụ cho việc qui hoạch, bố trí cây công nghiệp dài ngày theo hƣớng phát triển lâu bền huyện Chƣ Sê, tỉnh Gia Lai
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 116
Danh mục này hiện chưa có dữ liệu hoặc vượt quá số trang [2] mà bạn chọn
Danh mục này hiện chưa có dữ liệu hoặc vượt quá số trang [2] mà bạn chọn

Tác động của khu công nghiệp Phú Bài đến sự phát triển kinh tế xã hội của phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tác động của khu công nghiệp Phú Bài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Phường Phú Bài, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp Phú Bài
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 92

Nghiên cứu các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề việc làm nói chung, việc làm ở khu vực nông thôn nói riêng và đánh giá thực trạng giải quyết việc làm của cho lao động nông thôn ở xã Thiệu Nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở địa bàn nghiên cứu.
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 69

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đề tài chủ yếu nghiên cứu về thực trạng của lao động nông thôn xã Đức Trạch, tìm ra những mặt thuận lợi, những tồn tại khó khăn trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp kinh tế chủ yếu, kết hợp với các giải pháp về khoa học kỹ thuật và giải pháp xã hội.
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 79
(Nguồn từ TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp